Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα είναι διαθέσιμοι για ενημέρωση των κηδεμόνων των μαθητών.

 

Διδακτικές ώρες σχολικού ωραρίου
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:20
11:30-12:10
12:20-13:00
13:05-13:40

 

Ενημέρωση μπορεί να γίνει και οποιαδήποτε άλλη ώρα ή μέρα, από οποιονδήποτε διδάσκων ο οποίος τυχόν είναι διαθέσιμος.

 

Από την διεύθυνση του σχολείου