Σημαιοφόροι (Γ' τάξη)

 

Παραστάτες

Μοσχόβης Γεώργιος του Δημητρίου (28η Οκτ)

Πασχαλίδου Καλλιόπη (8η Νοεμβ)

Δουλαβέρη Στυλιανή (25η Μαρτ)

 

 

Γ' τάξη

Πασχαλίδου Καλλιόπη (28η Οκτ, 25η Μαρτ)

Δουλαβέρη Στυλιανή (28η Οκτ )

Μοσχόβης Γεώργιος του Δημητρίου (8η Νοεμ.)

Μοσχόβης Γεώργιος του Ερμολάου (8η Νοεμ, 25η Μαρτ)

Β' τάξη

 Δεμερτζή Αικατερίνη (28η Οκτ, 8η Νοεμ.,25η Μαρτ)

Θεοδοσίου Καλλιόπη (28η Οκτ, 8η Νοεμ.,25η Μαρτ)

 Α' τάξη

Τσιντώτα Σταυρούλα (28η Οκτ,8η Νοεμ.)