3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικής μονάδας

Σχολικό έτος 2022-2023

Εισαγωγή

Η σχολική κοινότητα είναι μια μικρή οργανωμένη κοινωνική ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοινωνίας. Ένας από τους ρόλους του Σχολείου είναι να προετοιμάσει τους νέους-ες, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική ζωή. Γι’ αυτό η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής στόχο έχει να «εκπαιδεύει» και να «διαπαιδαγωγεί»  σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας.

Επομένως, ο σκοπός του σχολικού κανονισμού είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Δεν στοχεύει στον περιορισμό της ελευθέριας οποιουδήποτε, αλλά στη θεμελίωση κλίματος συνεργασίας και ηρεμίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικοί – παιδιά – γονείς)

Δεν θεωρεί τη «σχολική πειθαρχία» ως αυτοσκοπό, αλλά ενσωματώνει και παιδαγωγική πλευρά με έμφαση στην πρόληψη και τον περιορισμό των ποινών. Ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή-τριας και ταυτόχρονα προάγει τη συλλογικότητα - ομαδικότητα - κοινωνικότητα.

Τέλος, διαμορφώνει ένα δημιουργικό σχολικό περιβάλλον και  προσδίδει δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική ζωή.

Α. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

Οι γενικές υποχρεώσεις των καθηγητών-τριών προς τους μαθητές-τριες τους περιγράφονται στον Ν. 1566/1985 και εξειδικεύονται σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002.

 • Οι καθηγητές-τριες της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή στο χώρο συγκέντρωσης του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές-τριες οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο στις 7.50 π.μ.. Επίσης, να προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη και να αναχωρούν μετά το χτύπημα του κουδουνιού, αφού υπογράψουν το απουσιολόγιο και συμπληρώσουν το βιβλίο διδασκόμενης ύλης.

Σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές-τριες πρέπει:

 • να αντιμετωπίζουν τους μαθητές-τριες τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητά τους και προς τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους
 • να υποστηρίζουν τη μάθηση αλλά και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών-τριών τους,
 • να αντιμετωπίζουν τους μαθητές-τριες τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς διακρίσεις,
 • να μεριμνούν για τη σωματική και ψυχική υγεία και την ασφάλεια των μαθητών-τριών εντός του σχολικού περιβάλλοντος,
 • να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, που το χαρακτηρίζει ο αμοιβαίος σεβασμός, η ελεύθερη έκφραση, ο πλουραλισμός των απόψεων, η αποφυγή των εντάσεων και συγκρούσεων, προάγοντας το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας για τους μαθητές-τριες.
 • να επιλέγουν, ως βασικοί υπεύθυνοι, σε κάθε περίπτωση τους κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και αξιοποιώντας κατά την κρίση τους τα εποπτικά μέσα που διαθέτει το σχολείο
 • να φροντίζουν να επιμορφώνονται και να ζητούν, όταν χρειάζονται την καθοδήγηση των Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου.
 • να συνεργάζονται μεταξύ τους και για τα μαθήματα και για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται σε μαθητές-τριες ή τμήματα του σχολείου
 • να συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές-τριες αισθήματα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για προβλήματά τους.
 • να έχουν συνείδηση ότι  η προσωπικότητα και η γενικότερη παρουσία και συμπεριφορά των εκπαιδευτικών αποτελούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές-τριες
 • να ευαισθητοποιούν τους μαθητές-τριες σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
 • να συνεργάζονται με τη Διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς και τους αρμόδιους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης ή συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών-τριών.
 • να διαπαιδαγωγούν τους μαθητές-τριες με αγάπη, ενώ ταυτόχρονα να είναι αυστηροί μαζί τους σε σχέση με την τήρηση των κανονισμών και τη συμπεριφορά τους και ενθαρρυντικοί στις μαθησιακές τους προσπάθειες.
 • να τηρούν απαρέγκλιτα το ωράριο των εφημεριών, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας τους, να ενημερώνουν έγκαιρα τη Διεύθυνση.

Ειδικά ο Διευθυντής:

 • Ασκεί το διοικητικό και παιδαγωγικό της έργο σε συνεργασία με τον υποδιευθυντή, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
 • Προγραμματίζει και οργανώνει τη λειτουργία του σχολείου με δικαιοσύνη, δημοκρατικότητα και αντικειμενικότητα.
 • Εμψυχώνει, υποστηρίζει και καθοδηγεί μαθητές-τριες και καθηγητές στο έργο τους.
 • Ελέγχει την τήρηση των κανονισμών του σχολείου από καθηγητές και μαθητές.

Β. Υποχρεώσεις των μαθητών

 • Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

 

 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης και για λόγους ασφάλειας οι μαθητές-τριες απαγορεύεται να μένουν συγκεντρωμένοι έξω από την είσοδο του σχολείου. Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι πόρτες του προαυλίου κλείνουν και η έξοδος των μαθητών-τριών απαγορεύεται αυστηρά.
 • Οι μαθητές-τριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 8:00 και φεύγουν από το σχολείο μετά από 6 ή 7 ώρες διδασκαλίας στις 13:00 ή στις 13:35 αντίστοιχα (εκτός εκτάκτων περιπτώσεων).
 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές-τριες μπαίνουν στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων τους, έχοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό.
 • Οι μαθητές-τριες εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Αφού μπει στην τάξη ο καθηγητής-τρια δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή-τρια.
 • Αφού μπουν οι μαθητές-τριες στην τάξη, πρέπει να κάθονται στο θρανίο τους και να περιμένουν τον καθηγητή-τρια. Δεν περιμένουν στο μπαλκόνι ή στον αύλειο χώρο και δεν δημιουργούν φασαρίες στην τάξη.
 • Για τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες οι μαθητές-τριες εισέρχονται στην τάξη μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Μετά την είσοδο του διδάσκοντος στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε μαθητές-τριες. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης οι μαθητές-τριες οφείλουν να πάνε στη Διεύθυνση του σχολείου και γίνονται δεκτοί στην τάξη μετά από σχετική άδεια της Διεύθυνσης και του διδάσκοντος.
 • Οι θέσεις των μαθητών-τριών μέσα στην τάξη καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή-τρια, εφόσον αποφασίσει ότι αυτό συντελεί στην εύρυθμη την λειτουργία της τάξης.
 • Κανένας μαθητής-τρια από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από την τάξη, χωρίς άδεια από τον διδάσκοντα. Αν αυτό συμβεί πρέπει να ενημερωθεί η Διεύθυνση του σχολείου.
 • Η παραμονή των μαθητών-τριών στο σχολείο είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες του διδακτικού ωραρίου. Η έξοδος μαθητών-τριών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Οι απουσίες αυτές καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο.
 • Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του Σχολείου δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον διευθυντή ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή των μαθητών-τριών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών χωρίς σοβαρό λόγο ή πρόσκληση καθηγητή τους.
 • Στην περίπτωση που ένας μαθητής-τρια αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, είναι υποχρεωμένος-η  αμέσως να παρουσιαστεί και να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου, (που θα αναλάβει την ευθύνη του μαθητή-τριας, θα σημειώσει το συμβάν στο ποινολόγιο, θα ενημερώσει τον κηδεμόνα) και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης την ώρα της διδασκαλίας.
 • Οι μαθητές-τριες είναι υποχρεωμένοι στα διαλείμματα να κατεβαίνουν κάτω στο προαύλιο του σχολείου, εκτός αν ο καιρός δεν το επιτρέπει. Μαθητής-τρια μπορεί να παραμείνει στην αίθουσα μόνο αν συντρέχει ειδικός λόγος και μετά από άδεια καθηγητή-τριας.
 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή-τριας οι μαθητές-τριες ή παραμένουν στην τάξη και απασχολούνται από άλλον εκπαιδευτικό ή βγαίνουν στην αυλή προσέχοντας να μην κάνουν φασαρία και ενοχλήσουν τις τάξεις που κάνουν μάθημα. Σε καμιά περίπτωση δεν περιφέρονται στους διαδρόμους του σχολείου. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον διευθυντή οι οποίοι φροντίζουν να τους απασχολήσουν δημιουργικά.
 • Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για το βιβλίο ύλης και το απουσιολόγιο τα οποία είναι δημόσια έγγραφα. Οι μαθητές-τριες δεν επιτρέπεται να γράφουν – σημειώνουν – καταστρέφουν τα έγγραφα αυτά.
 • Όταν σε ειδικές περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω έκτακτης απουσίας του καθηγητή ή για άλλο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους ή τους διδάσκοντες. Ο/η πρόεδρος ή ο/η απουσιολόγος του τμήματος ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Οι μαθητές –τριες μπορούν να βγουν από την τάξη μόνο για λόγους ανάγκης και αφού πάρουν άδεια από το διδάσκοντα.
 • Η εμφάνιση των μαθητών-τριών πρέπει να είναι ευπρεπής, μη προκλητική και να συνάδει με τον σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές-τριες προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με την προβλεπόμενη αθλητική ένδυση.
 • Οι μαθητές-τριες υποχρεούνται να επιδίδουν στους γονείς/κηδεμόνες τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το σχολείο προς ενημέρωση τους.

Η προσπάθεια αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση και μηδενισμό του γραπτού. Στη συνέχεια υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος του μαθητή-τριας

Ευθύνες Επιμελητών

 • Οι επιμελητές είναι δύο (2) διαφορετικά άτομα κάθε εβδομάδα. Η σειρά με την οποία εναλλάσσονται καθορίζεται με τη βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος και βρίσκεται σε λίστα αναρτημένη σε κάθε αίθουσα.

Καθήκον τους είναι:

 • να παραμένουν στα διαλείμματα στην τάξη και να μεριμνούν για την καθαριότητα της τάξης και την προστασία της από ζημιές (είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά γίνεται στην αίθουσα στο διάλειμμα).
 • να καθαρίζουν τον πίνακα και να φέρνουν στο διάλειμμα κιμωλίες ή μαρκαδόρο
 • να ανοίγουν τα παράθυρα στα διαλείμματα για τον αερισμό της αίθουσας
 • να συστήνουν σε μαθητές-τριες να είναι προσεκτικοί και να μην ρυπαίνουν την αίθουσα (αν δεν εισακούονται να ενημερώνουν τον καθηγητή, δεν σπρώχνουν, βρίζουν ή χειροδικούν)
 • να  μην επιτρέπουν να εισέρχονται  στην αίθουσα μαθητές-τριες στα διαλείμματα, ζητώντας όποτε χρειάζεται τη βοήθεια του εφημερεύοντος καθηγητή.

Ευθύνες Απουσιολόγων

 • Ως απουσιολόγος (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός) κάθε τμήματος ορίζεται ο μαθητής/τρια με τον υψηλότερο βαθμό στο προηγούμενο σχολικό έτος, ενώ για την Α΄ τάξη ο μαθητής/τρια με την υψηλότερο βαθμό στο πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους.
 • Καθήκον του-της είναι να παίρνει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης από το γραφείο καθημερινά με την έναρξη των μαθημάτων και να το παραδίδει στο σχόλασμα για φύλαξη. Ακόμα, να καταγράφει με προσοχή τους απόντες μαθητές-τριες ανά ώρα (η σημείωση των απουσιών στο απουσιολόγιο και η υπογραφή του, είναι ευθύνη του διδάσκοντος). Ακόμα, είναι υπεύθυνος/η για την καλή κατάσταση του αποσιολογίου και του βιβλίου ύλης.

Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος

Γενικά οι μαθητές-τριες οφείλουν:

 • να έρχονται στο σχολείο καθαροί και περιποιημένοι
 • να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το έργο τους αποτελεσματικά
 • να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και να φέρουν μαζί τους ό,τι χρειάζεται για το κάθε μάθημα (βιβλία, σημειώσεις, χάρακες κτλ.)
 • να μην παρενοχλούν ή εμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος
 • να σέβονται τους συμμαθητές-τριές τους ως προσωπικότητες καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα
 • να σέβονται τους χώρους του σχολείου και την υλικοτεχνική του υποδομή
 • να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιονδήποτε τρόπο
 • να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών του σχολείου
 • να προσέρχονται στο μάθημα χωρίς φαγητό, ποτά ή καφέδες (εξαιρείται το νερό)
 • να μην μιλάνε στο μάθημα, αν δεν ζητήσουν το λόγο από το διδάσκοντα σηκώνοντας χέρι και να σέβονται οποιονδήποτε πάρει το λόγο.
 • να κάνουν τις εργασίες τους στο σχολείο ή στο σπίτι καθημερινά με υπομονή και προσοχή, για να έχει αποτέλεσμα η μαθησιακή διαδικασία
 • Δεν επιτρέπεται η με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο κατοχή ή/και χρήση κινητού τηλεφώνου και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων - κτιρίων και υπαίθριων χώρων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των σχολικών περιπάτων και διδακτικών επισκέψεων. Η χρήση τους συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με αρ. πρωτ. 132328/Γ2/07-12-2006 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Σε περίπτωση παραβίασης του κανόνα αυτού, η ενδεχόμενη απομάκρυνση του μαθητή που κάνει χρήση κινητού στο μάθημα συνδυάζεται με την επιβολή κύρωσης και παράδοσης του κινητού ή των λοιπών συσκευών στο μαθητή ή τον κηδεμόνα του στο τέλος της ημέρας).
 • Σε περίπτωση που μαθητής-τρια χρειαστεί να τηλεφωνήσει, μπορεί να το κάνει από το τηλέφωνο του γραφείου των διδασκόντων.
 • Αν κάποιος μαθητής-τρια το ξεχάσει ή υπάρχει ανάγκη να το έχει μαζί του, πρέπει να το απενεργοποιήσει  μόλις μπει στην αυλή του σχολείου, να το παραδώσει στο γραφείο των καθηγητών, όπου φυλάσσεται και να το παραλάβει το μεσημέρι, όταν σχολάσει.
 • Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών στο σχολείο και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών-τριών εκτός του σχολικού χώρου. Παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Ν. 3868/2010/φεκ129Α/3.8.2010.
 • Η επανάληψη ή η σοβαρότητα του παραπτώματος είναι δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του μαθητή-τριας από το σχολείο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

Γενικά οι μαθητές-τριες οφείλουν:

 • να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά
 • να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς τη χρήση βίας. Η χειροδικία και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές (μέτρα παιδαγωγικής. Αν δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα να καταφεύγουν στον εφημερεύοντα καθηγητή-τρια ή στον υπεύθυνο-η καθηγητή-τρια του τμήματος ή στο Διευθυντή-τρια.
 • Να μην συμμετέχουν αλλά και να αναφέρουν τυχόν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού που τυχόν αντιλαμβάνονται διότι πρόκειται για πολύ σοβαρό παράπτωμα, το οποίο χρήζει ειδικής και δραστικής αντιμετώπισης. Οποιαδήποτε τέτοια περιστατικά, αναφέρονται στον διευθυντή ή στο σύμβουλο σχολικής ζωής που έχει οριστεί στο σχολείο.

Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

 • Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας την ανάλογη σοβαρότητα.
 • Καλό είναι οι μαθητές-τριες να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες (παρελάσεις, σχολικές γιορτές, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα). Γι' αυτό οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να χαίρονται, και να θεωρούν τιμή τους τη συμμετοχή σ΄ αυτές.
 • Οι διάφορες καινοτόμες δράσεις, σχολικές εκδηλώσεις και τα προγράμματα καλό είναι να γίνονται με πρωτοβουλία και ιδέες των ίδιων των μαθητών κα με καλή συνεργασία μεταξύ τους και με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.
 • Οι μαθητικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα να οργανώνουν εκδηλώσεις και δράσεις σε συνεννόηση με τους καθηγητές τους και τη Διεύθυνση του σχολείου

Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων

 • Οι μαθητές-τριες καλό είναι να ενημερώνονται για την οργάνωση και λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων. Παίρνουν μέρος στις αρχαιρεσίες και ενδιαφέρονται για τα "κοινά" τους.
 • Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές-τριες θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους πρέπει να γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων.
 • Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κατανόηση και διάλογο αποφεύγοντας την ένταση ή τη βία.

Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές

 • Οι μαθητές-τριες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.
 • Απομάκρυνση μαθητή-τριας από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής.

Γ. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Το σχολείο αποδίδει πολύ σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών-τριών και με τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους.

Γι’ αυτό:

 • Είναι απαραίτητη η παρουσία των γονέων – κηδεμόνων στις ενημερωτικές παιδαγωγικές συγκεντρώσεις, που οργανώνονται από το σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προς όφελος των μαθητών-τριών.
 • Χρειάζεται να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων και των οδηγιών του.
 • Το Σχολείο  από την πλευρά του  οφείλει να ειδοποιεί τους γονείς για οποιαδήποτε  πρόβλημα παρουσιάζεται στη συμπεριφορά – φοίτηση του παιδιού τους ή ενέργειά του που δεν συνάδει με τη μαθητική του ιδιότητα.
 • Το σχολείο προβαίνει για λόγους ασφαλείας σε έκτακτες αναμορφώσεις του ωρολογίου σχολικού προγράμματος, όταν απουσιάζουν καθηγητές και είναι δυνατή η  αποχώρηση των μαθητών-τριών νωρίτερα από την προγραμματισμένη.
 • Οι γονείς καλό είναι να ενθαρρύνουν και να παρακινούν τους μαθητές-τριες να είναι επιμελείς και πειθαρχημένοι. Είναι σημαντικό να παρακολουθούν αν τα παιδιά τους μελετούν τα μαθήματά τους στο σπίτι και αν μεταφέρουν στο σχολικό σακίδιο τα απαιτούμενα βάσει του προγράμματος μαθήματα ανά μέρα.
 • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για θέματα που έχουν σχέση με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών τους και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση δυσκολιών που παρουσιάζονται.
 • Οι γονείς - κηδεμόνες πρέπει να παρακολουθούν την φοίτηση και τις απουσίες των παιδιών τους. Σε περίπτωση που ο μαθητής-τρια απουσιάσουν λόγω ασθενείας ή άλλου λόγου πρέπει να ειδοποιούν εγκαίρως τη Διεύθυνση του σχολείου.

Ποιότητα του σχολικού χώρου

             Είναι αυτονόητο ότι ο σεβασμός προς το σχολικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου και την περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών-τριών. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και πολιτισμένο περιβάλλον κατάλληλο για μάθηση. Για το λόγο αυτό:

 • Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές-τριες θα πρέπει να φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τις δραστηριότητές τους και ανταποκρίνονται με σεβασμό στις υποδείξεις των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.
 • Οι μαθητές-τριες οφείλουν να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου. Επισημαίνεται ότι μαθητής-τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του/της.
 • Πρέπει να διατηρούν καθαρό και περιποιημένο το σχολικό χώρο – αίθουσες – αυλή – τουαλέτες και να μην γράφουν στους τοίχους. Ακόμα, να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες προσεκτικά και πολιτισμένα.
 • Οφείλουν να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων για τα σκουπίδια τους και τα καλάθια ή κάδους της ανακύκλωσης για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματά τους.
 • Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του καθαρή και σε άριστη κατάσταση.

Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι  να  διατηρούν τα βιβλία – το θρανίο – την καρέκλα τους καθαρά και σε άριστη κατάσταση.

Έντυπα – διαφημίσεις

Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του Σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το ΥΠΕΘ, όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού στους χώρους του σχολείου οι μαθητές-τριες πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο των καθηγητών και στον διευθυντή

 

Άλλα θέματα

Τα θέματα που προκύπτουν και δεν αναφέρονται στον κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και το Σύλλογο των διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Μυτιλήνη 24/10/2022

 • Ο Διευθυντής   
 • Ο Σύλλογος διδασκόντων
 • Ο εκπρόσωπος του Δήμου
 • Το προεδρείο του 15 μελούς μαθητικού συμβουλίου

Εγκεκριμένος από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου και τον Προϊστάμενο της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

                                                               


StopbullyingΔώσε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό!

Έχεις τη δύναμη.

Ακολουθήστε μας!

facebook logo 0  youtube