Η εφαρμογή EdPuzzle είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία-εργαλείο η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μετατρέπουν υπάρχοντα βίντεο του διαδικτύου (αλλά και πιθανά δικά τους βίντεο) σε βιντεομαθήματα προσθέτοντας τα δικά τους σχετικά σχόλια και ερωτήσεις κατανόησης τύπου κουίζ.

Οι εκπαιδευτικοί αφού δημιουργήσουν/επεξεργαστούν το βίντο που επιθυμούν , μπορούν να το αναθέσουν σε μία τάξη, και να πάρουν ανατροφοδότηση για τον βαθμό αλλά και την παρακολούθηση του βίντεο από τον κάθε μαθητή, προκειμένου να αξιολογήσουν τον βαθμό κατανόησής του.

Στο παρακάτω βίντεο (το οποίο έχει παραχθεί στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης του σχολείου), γίνεται μία μικρή εισαγωγή για τον τρόπο λειτουργίας του Edpuzzle.

 

Ε.Χατζηπαρασκευάς, ΠΕ86