ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για τα Γυμνάσια σχολικού έτους 2021-2022 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

  • 48553/Δ2 - 27-04-2021
  • 176607/Δ2 - 28-12-2020
  • 169959/Δ2 - 15-12-2020

Ο κατάλογος είναι διαμορφωμένος ανά Τάξη, Μάθημα και βιβλίο/βιβλία που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα. Διευκρίνιση: Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε τάξης, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το Ψηφιακό Σχολείο, όπου είναι αναρτημένα τα ψηφιακά αρχεία των διδακτικών βιβλίων. 

ΑΛΛΑΓΕΣ: Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2020-2021) έχει προστεθεί η ένδειξη «Αλλαγές». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

 

ΤΑΞΗ Α'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0001 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ  
21-0003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
21-0059 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
21-0061 ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
21-0066 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
22-0012 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0009 ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
21-0010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0011 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0013 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
21-0014 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0201 ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΖΩΗΣ: Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0007 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0032 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
21-0215 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ
21-0022 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
21-0058 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0025 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  
21-0060 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  
22-0043 ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0035 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
21-0036 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0037 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
21-0095 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
21-0096 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0097 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0018 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  
21-0019 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0174 ΜΟΥΣΙΚΗ  
21-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0064 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0040 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0177 Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0042 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0045 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0048 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0204 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
21-0205 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0180 ΓΑΛΛΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0182 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)  
ΤΑΞΗ Β'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0068 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ - ΙΛΙΑΔΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)  
21-0070 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0072 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0125 ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
21-0126 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)  
21-0127 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0074 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
21-0075 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0202 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0087 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0211 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0092 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
21-0093 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0191 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0077 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  
21-0078 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0089 ΜΟΥΣΙΚΗ  
21-0090 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0099 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0100 ΦΥΣΙΚΗ  
21-0102 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0106 ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0107 ΧΗΜΕΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
21-0212 ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0110 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0112 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
21-0113 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0206 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0185 ΓΑΛΛΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0186 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)  
ΤΑΞΗ Γ'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0121 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ  
21-0131 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ:ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0118 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  
21-0123 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0126 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)  
21-0127 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0203 Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0207 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0209 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0213 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0149 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0216 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0139 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0133 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  
21-0134 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0145 ΜΟΥΣΙΚΗ  
21-0146 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0156 ΦΥΣΙΚΗ  
21-0157 ΦΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0158 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0161 ΧΗΜΕΙΑ  
21-0162 ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)  
21-0163 ΧΗΜΕΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0166 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
21-0208 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0214 ΓΑΛΛΙΚΑ - MICRO-INTERVALLE ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  
21-0183 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

Θερινή λειτουργία σχολείου

Ενημερώνουμε ότι το σχολείο είναι ανοικτό καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού κάθε Τετάρτη 09:00-12:00

Ακολουθήστε μας!

facebook logo 0  youtube 

Translate this webpage!

elbgdanlenfifrdehugaitlvltnoplptrosressv

Τελευταία ενημέρωση δικτυακού τόπου:

  • Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, 08:49:05.