Κύριο θέμα:

Χρήση τεχνολογιών εκπαιδευτικής ρομποτικής με σκοπό την υλοποίηση εφαρμογών που θα συμβάλλουν στην
υλοποίηση μία αειφόρου κατοικίας σε μία κοινωνία που θα σεβεται το περιβάλλον
Οι μαθητές θα γνωρίσουν τον κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με τη βοήθειά της πλακέτας micro bit και
των αισθητήρων και άλλων μικρό κυκλωμάτων. Θα μάθουν τις βασικές αρχές που διέπουν την συνδεσμολογία
κυκλωμάτων με σκοπό τη δημιουργία έξυπνων διατάξεων και θα γνωρίσουν τον τρόπο προγραμματισμού
τους.

Μεθοδολογία:

Κατά κύριο λόγο θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές ομαδοσυνεργατικής μάθησης καθώς και η μέθοδος project
προκειμένου οι μαθητές στην τελική φάση του προγράμματος να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες
Οι μαθητές αφού γνωρίζουν βασικές αρχές της πλατφόρμας microbit και του προγραμματισμού της,
χωρισμένοι σε ομάδες θα αναπτύξουν δραστηριότητες και μικρά project προκειμένου να εξοικειωθούν.
Κατόπιν οι ομάδες θα μελετήσουν τις παραμέτρους της αειφορίας και θα επιχειρήσουν να αναπτύξουν τις
ιδέες τους προκειμένου να υλοποιήσουν μία διάταξη που εξυπηρετεί έναν από αυτούς τους στόχους.

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές από την Α τάξη. Οι συναντήσεις γίνονται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, εφ όσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης ΠΕ86

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Παλάζης Βασίλειος ΠΕ86, Σταυρόπουλος Αντώνιος ΠΕ82