Οδεύοντας προς το τέλος της σχολικής χρονιά θελήσαμε να κάνουμε επανάληψη των μαθηματικών με έναν διαφορετικό και πρωτότυπο τρόπο. Τοποθετήσαμε μαθηματικούς γρίφους σε διάφορα σημεία του προαύλιου του σχολείου και χωρίσαμε τους μαθητές της Β Γυμνασίου σε ομάδες των 5 ατόμων.  Σε κάθε σημείο έπρεπε να λύσουν το πρόβλημα και να κρατήσουν τον αριθμό που βρήκαν, χωρίς να πειράξουν το καρτελάκι του γρίφου και χωρίς να υπάρχει άλλη ομάδα μαζί τους. Τέλος, για να κερδίσουν έπρεπε να συγκεντρώσουν τους αριθμούς να τους αντιστοιχίσουν με τα γράμματα της αλφαβήτου για να βρουν μία λέξη.

Όταν ρωτήθηκαν οι μαθητές για τις εντυπώσεις του παιχνιδιού οι περισσότεροι είπαν ότι τους άρεσε, ότι πρώτη φορά έλυναν μαθηματικά με ευχαρίστηση και ότι θα ήθελαν και του χρόνου να το παίξουν ξανά. Η ομάδα που βρήκε την λέξη, πήρε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας για το κινητό τους.

.