ΘΕΜΑ: Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-23

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 39704/ΓΔ4/04-04-2023 Υ.Α. με θέμα: «Λήξη
μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2022-2023» (Β’ 2194) και
την παρ. 4 της με αρ. πρωτ. 109161/Δ2/08-09-2022 Υ.Α. (Β’ 4818) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία
σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος
2022-2023», ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Γυμνασίων ορίζεται η
30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη.


StopbullyingΔώσε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό!

Έχεις τη δύναμη.

Ακολουθήστε μας!

facebook logo 0  youtube