Επώνυμο Όνομα Κύρια Ειδικότητα Σχέση εργασίας
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ86 Πληροφορικής Διευθυντής
ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04 Βιολόγος Υποδιευθυντής
ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μόνιμος
ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 Φιλόλογος Μόνιμος
ΓΑΛΕΤΣΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΕ79.01 Μουσικός Μόνιμος
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας Μόνιμος
ΚΑΒΑΛΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας Μόνιμος
ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 Φυσικός Μόνιμος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ01 Θεολόγος Μόνιμος
ΚΑΡΒΕΛΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΕ02 Φιλόλογος Μόνιμος
ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Μόνιμος
ΠΑΛΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 Πληροφορικής Μόνιμος
ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας Μόνιμος
ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής Μόνιμος
ΣΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Φιλόλογος Μόνιμος
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΑΡΔΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Φιλόλογος Μόνιμος
ΣΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Μαθηματικός Μόνιμος
ΤΑΒΛΑ ΝΙΚΗ ΠΕ80 Οικονομολόγος Μόνιμος
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 Θεολόγος Μόνιμος
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Φιλόλογος Μόνιμος
ΑΙΝΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ02 Φιλόλογος Μόνιμος
ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ78 Κοινωνικών επιστημών Μόνιμος
ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας Μόνιμος
ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Μόνιμος
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 Μαθηματικός Μόνιμος
ΠΡΩΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕ82 Τεχνολόγος Μόνιμος
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ04.01 Φυσικός Μόνιμος