Το εργαστήριο πληροφορικής είναι πλήρως εξοπλισμένο:

  • διαθέτει 13 σταθμούς εργασίας, συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο με κεντρικό διακομιστή, διαδραστικό σύστημα προβολής,
  • Η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι ευρυζωνική με οπτική ινα με υψηλές συμμετρικές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, (upload/download γυρω στα 100 mbps)
  • πρόσφατα απέκτησε και 3D εκτυπωτή για τις δραστηριότητες των μαθητών.

Οι υποδομές πληροφορικής του σχολείου διατίθενται για χρήση από ολες τις ειδικότητες.