Και αυτήν την χρονιά κουκλοπαίξαμε με την δημιουργία δύο ταινιών με τίτλους «Πολλά μαθηματικά… γιατί τα μαθαίνω» και « Χρυσή τομή – Που κρύβονται τα μαθηματικά»

Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την υπεύθυνη του προγράμματος Νικολαΐδη Αικατερίνη, προσπάθησαν να λύσουν την απορία πολλών μαθητών γιατί να μαθαίνω τόσα μαθηματικά και που θα μου χρειαστούν. Μελέτησαν συμμετρίες, αναλογίες, ποσοστά, κλάσματα, χρυσή τομή και καταλήξαν ότι η λογική είναι αυτή που κυριαρχεί και καθοδηγεί το μυαλό και το βοηθά στη λήψη ορθών αποφάσεων. 

Κατάφεραν να κερδίσουν το Βραβείο για την καλύτερη εκπαιδευτική παράσταση με τίτλο ταινίας «Πολλά μαθηματικά… γιατί τα μαθαίνω» όπου η εμψύχωση της κούκλας έγινε το μέσο εκμάθησης του εκπαιδευτικού υλικού αφού οι ίδιοι οι μαθητές δημιουργήσαν πολλούς από τους διαλόγους και όπως αναφέρουν οι μαθητές:

  • Το πρόγραμμα αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουμε την αξία και την σημαντικότητα των μαθηματικών στην καθημερνή μας ζωή με έναν εύκολο τρόπο. 
  • Μάθαμε πως τα Μαθηματικά βοηθούν τον άνθρωπο να αναπτύξει έναν πιο εκλογικευμένο τρόπο σκέψης. Η ενασχόληση με την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων βοηθούν το άτομο να πλησιάσει και να αποκτήσει έναν μαθηματικό τρόπο αντιμετώπισης καταστάσεων.
  • Οι γνώσεις που αποκτήσαμε τόσο στο εκπαιδευτικό κομμάτι όσο και στο να στήσουμε μία παράσταση και να την βιντεοσκοπήσουμε, σίγουρα θα μας φανούν πολύ χρήσιμες στο μέλλον, σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της ζωής μας.

Τελικά η εμψύχωση της κούκλα όπως είπε πέρυσι η αγαπητή κυρία Θεοδώρα Αστέρη είναι μία πράξη νοήματος για την ενδυνάμωση της γνώσης». Ο Διαγωνισμός διεξήχθη από το Κουκλοπαίζουμε Πράσσειν Άλογα εικαστικό θέατρο κούκλας, με την αιγίδα και επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μπορείτε να τις δείτε εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=PbDtjF5Krt0

https://www.youtube.com/watch?v=1MmanlN-lxU