Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρες Καινοτομίας & Έρευνας - Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης» του Παν.Αιγαίου πραγματοποιήθηκε ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Έρευνας (Μάιος 2021). Το σχολείο μας κατέλαβε τη 2η θέση συμμετέχοντας με μια εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων στο διαδίκτυο (ΙοΤ), αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές.

Συμμετείχαν οι μαθητές: Κουγκουλιού Παρασκευή, Βεζυρίδου Βάλια, Καραφασουλής Στράτος, Στρίγκος Χρήστος. Το αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών μας βρίσκεται στο https://thingspeak.com/channels/1346352

Υπέυθυνος καθηγητής: Αξαόπουλος Παναγιώτης (φυσικός)

Τα συγχαρητήριά μας στους συμμετέχοντες!

Η παρουσίαση της εργασίας:

 

Για περισσότερες Πληροφορίες:https://www.ru.aegean.gr/researchdays


O 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρες Καινοτομίας & Έρευνας -Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης» και εστιάζει στην Έρευνα.

Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στοχεύει:

  • στην προώθηση ερευνητικής σκέψης, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • στην εξοικείωση μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με ερευνητικά ερωτήματα και μεθόδους για την αναζήτηση σχετικών απαντήσεων στο πλαίσιο μίας μαθητοκεντρικής προσέγγιση της γνώσης,
  • στην καλλιέργεια των ικανοτήτων των διαγωνιζομένων, στην προώθηση της δημιουργίας, της συνεργασίας, της λήψης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της φαντασίας την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας,
  • στην ενίσχυση της ομαδικότητας και στην καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, τόσο μεταξύ των μαθητών που αποτελούν μέλη της ίδιας ερευνητικής ομάδας, όσο και με τους εκπαιδευτικούς δασκάλους και καθηγητές που θα αναλάβουν τον συντονισμό και την καθοδήγηση της ομάδας μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων ερευνητικών μεθόδων,
  • στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των εκπαιδευτικών μονάδων, μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα αναπτύξουν οι διαγωνιζόμενοι μαθητές,
  • στην διάδραση μεταξύ των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης και κυρίως στην γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με τον ακαδημαϊκό κόσμο και
  • στην κατανόηση εννοιών κοινωνικών, ανθρωπιστικών, θετικών επιστημών, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχης ερευνητικής δραστηριότητας και παράλληλα στην ανάπτυξη ανάλογων δεξιοτήτων, όπως η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η κατανομή εργασιών κ.α. που μπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο στην μαθητική ζωή, όσο και στην καθημερινότητά τους.

Περισσότερα στο https://www.ru.aegean.gr/researchdays/contest/header


StopbullyingΔώσε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό!

Έχεις τη δύναμη.

Ακολουθήστε μας!

facebook logo 0  youtube