Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/16-09-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνουμε τον 82
ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που
διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.),
το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:00-
12:00, και απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες των
Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας,
καθώς και όλων των τάξεων των Λυκείων της χώρας
, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή
μέσω των σχολείων τους στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
μέχρι και την 1η
Νοεμβρίου 2021.
Ο εν λόγω Διαγωνισμός διαρκεί 3 ώρες και απαρτίζεται από τέσσερα (4) θέματα πλήρους ανάπτυξης.
Αναλυτικές οδηγίες για τον διαγωνισμό και τη διεξαγωγή του υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα

της Ε.Μ.Ε. (Κανονισμός Διαγωνισμού http://www.hms.gr/?q=node/398) και στέλνονται στα εξεταστικά
κέντρα για να μοιραστούν στους μαθητές την ημέρα του διαγωνισμού.
Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών από κάθε σχολική μονάδα-εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να
αποσταλούν στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Παραρτήματά της
(όπου αυτά υπάρχουν) για βαθμολόγηση. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στις
τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές για βράβευση των μαθητών/τριών που θα διακριθούν. Στους μαθητές
που θα διακριθούν θα δοθεί σχετική βεβαίωση διάκρισης. Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από τα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. και από τους κατά τόπους συνεργάτες της υπό την
επίβλεψη της Επιτροπής Διαγωνισμών. Η αποτίμηση του διαγωνισμού γίνεται με βάση τη συμμετοχή των
μαθητών.
Οι μαθητές/τριες, που θα διακριθούν στον διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν
στον επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου 2022. Στη συνέχεια, οι
διακριθέντες/θείσες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 26
Φεβρουαρίου 2022, προκειμένου να επιλεγεί μέσω του Προκριματικού Διαγωνισμού η Εθνική ομάδα
που θα λάβει μέρος στην 39
η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα ( Μάιος 2022), στην 26η Βαλκανική
Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Ιούνιος 2022) και στην 63
η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα ( Ιούλιος
2022) και στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Κοριτσιών (Απρίλιος 2022)

Για δήλωση συμμετοχών και πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κο Συροκώστα.


Translate this webpage!

elbgdanlenfifrdehugaitlvltnoplptrosressv

Τελευταία ενημέρωση δικτυακού τόπου:

  • Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, 10:29:26.