Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/16-09-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνουμε τον 82
ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που
διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.),
το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:00-
12:00, και απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες των
Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας,
καθώς και όλων των τάξεων των Λυκείων της χώρας
, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή
μέσω των σχολείων τους στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
μέχρι και την 1η
Νοεμβρίου 2021.
Ο εν λόγω Διαγωνισμός διαρκεί 3 ώρες και απαρτίζεται από τέσσερα (4) θέματα πλήρους ανάπτυξης.
Αναλυτικές οδηγίες για τον διαγωνισμό και τη διεξαγωγή του υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα

της Ε.Μ.Ε. (Κανονισμός Διαγωνισμού http://www.hms.gr/?q=node/398) και στέλνονται στα εξεταστικά
κέντρα για να μοιραστούν στους μαθητές την ημέρα του διαγωνισμού.
Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών από κάθε σχολική μονάδα-εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να
αποσταλούν στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Παραρτήματά της
(όπου αυτά υπάρχουν) για βαθμολόγηση. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στις
τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές για βράβευση των μαθητών/τριών που θα διακριθούν. Στους μαθητές
που θα διακριθούν θα δοθεί σχετική βεβαίωση διάκρισης. Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από τα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. και από τους κατά τόπους συνεργάτες της υπό την
επίβλεψη της Επιτροπής Διαγωνισμών. Η αποτίμηση του διαγωνισμού γίνεται με βάση τη συμμετοχή των
μαθητών.
Οι μαθητές/τριες, που θα διακριθούν στον διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν
στον επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου 2022. Στη συνέχεια, οι
διακριθέντες/θείσες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 26
Φεβρουαρίου 2022, προκειμένου να επιλεγεί μέσω του Προκριματικού Διαγωνισμού η Εθνική ομάδα
που θα λάβει μέρος στην 39
η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα ( Μάιος 2022), στην 26η Βαλκανική
Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Ιούνιος 2022) και στην 63
η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα ( Ιούλιος
2022) και στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Κοριτσιών (Απρίλιος 2022)

Για δήλωση συμμετοχών και πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κο Συροκώστα.


Θερινή λειτουργία σχολείου

Ενημερώνουμε ότι το σχολείο είναι ανοικτό καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού κάθε Τετάρτη 09:00-12:00

StopbullyingΔώσε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό!

Έχεις τη δύναμη.

Ακολουθήστε μας!

facebook logo 0  youtube