1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Προκήρυξη – Σημαντικές ημερομηνίες