Το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) διοργανώνει για το σχολικό έτος 2020-21 Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείου όλης της χώρας.

Δείτε περισσότερα στην εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας