Το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. μετά από
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό
τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης με τίτλο
ST3dM. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των
ειδικοτήτων και μαθητές όλων των βαθμίδων.

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού

http://st3dm.web.auth.gr/el/


StopbullyingΔώσε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό!

Έχεις τη δύναμη.

Ακολουθήστε μας!

facebook logo 0  youtube