Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020»


Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3588 Β΄/26-09-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.
144869/Δ2/18-09-2019 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος
2019-2020». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2019-
2020 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  • Μαθηματικά,
  • Φυσική,
  • Χημεία και
  • Αγγλικά.

Δεν είναι γνωστό ακόμα σε ποιο σχολείο της Μυτιλήνης θα γίνει κέντρο ενισχυτικής, στο οποίο θα γίνονται όλα τα μαθήματα σε απογευματινές ώρες.

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που ενδιαφέρονται για συμμετοχή, να φέρουν αύριο Τετάρτη 30/10/2019 υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα του μαθητή, την υπεύθυνη δήλωση.

Κατεβάστε την υπεύθυνση δήλωση από εδώ!

Από την διεύθυνση του σχολείου