Ενημερώνουμε ότι οι κηδεμόνες των μαθητών της Α Γυμνασίου θα πρέπει το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να καταθέσουν στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β΄ 1296).

 

Κατεβάστε το έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγεία Μαθητή, προκειμένου να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον αρμόδιο ιατρό.


Θερινή λειτουργία σχολείου

Ενημερώνουμε ότι το σχολείο είναι ανοικτό καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού κάθε Τετάρτη 09:00-12:00

StopbullyingΔώσε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό!

Έχεις τη δύναμη.

Ακολουθήστε μας!

facebook logo 0  youtube