Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της Τρίτης 14/9/2021

 

  Τρίτη
1η ώρα 2η ώρα 3η ώρα 4η ώρα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α1   Α2* Α3*
ΝΕΑ ΕΛΛ Γ1 Γ2   Γ2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ3   Γ1 Β3
ΑΡΧΑΙΑ   Β2   Β1
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ2   Α3* Γ3
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Β3 Α3    
Μαθηματικά Α2   Β2 Α4*
Φυσική   Γ3 Β1 Β2
Βιολογία Β2 Γ1   Β4
Φυσική   Β4 Α4* Α1*
ΓΑΛΛΙΚΑ Α3/Α4 Β1    
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α3/Α4 Α2    
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ   Α1 Γ3  
ΜΟΥΣΙΚΗ        
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ     Α1* Α2*
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ        
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β4 Β3 Γ2  
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ        
ΑΓΓΛΙΚΑ     Α*
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ   Α4 Β3  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β1   Β4 Γ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ     Γ2  
* διαγνωστικο τεστ Αγγλικών