Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης των υποδομών του 3ου Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, μετά την επιδιόρθωση και βάψιμο του κτιρίου του γυμναστηρίου του σχολείου, έγινε επιδιόρθωση και βάψιμο της πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου του σχολείου. Επίσης έγινε επισκευή της περίφραξης του χώρου άθλησης, βάψιμο της περίφραξης, απομάκρυνση δύο παλαιών τσιμεντένιων στηλών, ενώ απομακρύνθηκαν όλες οι λυόμενες αίθουσες που υπήρχαν εντός του χώρου άθλησης.

Οι εργασίες έγιναν από τον δήμο Μυτιλήνης και την σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εργασίες έγιναν μετά από αίτηση του σχολείου, και με ενέργειες και επίβλεψη από τον προέδρο της σχολικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, Ζαφειρίου Παναγιώτη, τον οποίο και ευχαριστούμε ώς σχολείο.

Ο Δντης του γυμνασίου

 Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης