ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑ- ΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 5-6-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μυτιλήνη, 1 Ιουνίου 2020

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμ. πρωτ: 4841

Ταχ. Δ/νση

:

Γ. Μούρα 10

Ταχ. Κώδικας

:

811 00 Μυτιλήνη

Πληροφορίες

:

Δουβαλέτα Δέσποινα

Τηλέφωνο

:

22510-48254

ΑΠΟΦΑΣΗ

Fax

:

22510-48268

E-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Κατανομή μαθητών Δημοτικών Σχολείων σε Γυμνάσια και κατανομή μαθητών Γυμνα- σίων σε Λύκεια της Δ.Δ.Ε. Λέσβου»

 

Ο Δ/ντής της Δ.Δ.Ε. Λέσβου

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 ( ΦΕΚ 167/ τ. Α’ / 30-9-1985), με θέμα: « Δομή και λειτουργε- ία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροπο- ποιήθηκε και ισχύει,
 • Τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης, βάσει της αρ. Φ. 353.1./ 324/ 105657 / Δ1/ 8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/ 16-10-2002) Υ.Α.,
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της Υ.Α 10645/ΓΔ4/22-1-18/ ΦΕΚ 120/τ. Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. απόφαση 139101/ΓΔ4/27-8-18/ΦΕΚ 3674/ τ.Β’,
 • Τη με αριθμ. πρωτ. 3519/12-5-2016 Απόφασή μας,
 • Τη με αριθμ. πρωτ. 3129/4-4-2019 Απόφασή μας,
 • Τα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που λειτουργούν στο Νομό Λέσβου,
 • Τα χωροταξικά δεδομένα, τον αριθμό των αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων και Γυμνα- σίων και τις στεγαστικές δυνατότητες των διδακτηρίων των Γυμνασίων και Λυκείων του Νο- μού Λέσβου,
 • Τις Δ/νσεις των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων όπως έχουν δηλωθεί από τους Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων,
 • Την πρόταση των Δ/ντών των Γυμνασίων της πόλης της Μυτιλήνης,
 • Την εύρυθμη λειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων της Μυτιλήνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τροποποιούμε την υπ’αριθμ. 3519/12-5-2016 Απόφασή μας ως προς την εγγραφή των μα- θητών στην Α’ τάξη των Γυμνασίων της Νήσου Λέσβου και την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη των Λυκείων της Νήσου Λέσβου, για το σχολικό έτος 2020-2021, ως εξής:

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού που διαμένουν Βόρεια των οδών Αεροπόρου Γιανναρέλη - Βουρνά- ζων (συμπεριλαμβανομένων και των οδών αυτών) εγγράφονται στο 2ο Γυμνάσιο.

Οι υπόλοιποι εγγράφονται στο 1ο Γυμνάσιο.

Σε περίπτωση που το 1ο Γυμνάσιο χαρακτηριστεί Πρότυπο (ή Πειραματικό) όλοι οι μαθητές εγ- γράφονται στο 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

 

 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 2ο Γυμνάσιο

 

 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 5ο Γυμνάσιο

 

 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 2ο Γυμνάσιο

 

 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 6ο Γυμνάσιο

 

 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Οι μαθητές του 6ου Δημοτικού σχολείου που διαμένουν βόρεια των οδών Κέρκυρας, Ναυμάχου

Αποστόλη και Σμύρνης (συμπεριλαμβανομένων των οδών) εγγράφονται στο 1ο Γυμνάσιο Μυτιλή- νης.

Οι υπόλοιποι μαθητές εγγράφονται στο 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

Σε περίπτωση που το 1ο Γυμνάσιο χαρακτηριστεί Πρότυπο (ή Πειραματικό) όλοι οι μαθητές εγ- γράφονται στο 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

 

 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 3ο Γυμνάσιο

 

 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Οι μαθητές του 8ου Δημοτικού πού διαμένουν Βορειοανατολικά των οδών Κυδωνιών Καραβαγγέ- λη, Κρατίππου, Αγίας Σοφίας και Ερμού (συμπεριλαμβανομένων των οδών) εγγράφονται στο 6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

Οι υπόλοιποι γράφονται στο 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

Σε περίπτωση που το 1ο Γυμνάσιο χαρακτηριστεί Πρότυπο (ή Πειραματικό) όλοι οι μαθητές εγ- γράφονται στο 6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

 

 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Οι μαθητές του 9ου Δημοτικού σχολείου πού διαμένουν στην κλειστή περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Οικονόμου Τάξη, Νεομάρτυρος Θεοδώρου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Βύρωνος Καρα- παναγιώτη και Ε. Βοστάνη (συμπεριλαμβανομένων και των οδών) εγγράφονται στο 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

Οι υπόλοιποι μαθητές εγγράφονται στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

Σε περίπτωση που το 1ο Γυμνάσιο χαρακτηριστεί Πρότυπο (ή Πειραματικό) όλοι οι μαθητές εγ- γράφονται στο 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

 

 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 4ο Γυμνάσιο

 

 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 5ο Γυμνάσιο

 

 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 3ο Γυμνάσιο

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΙΑΣ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 1ο Γυμνάσιο

Σε περίπτωση που το 1ο Γυμνάσιο χαρακτηριστεί Πρότυπο (ή Πειραματικό) όλοι οι μαθητές εγ- γράφονται στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΙΚΩΝ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 5ο Γυμνάσιο

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 1ο Γυμνάσιο

Σε περίπτωση που το 1ο Γυμνάσιο χαρακτηριστεί Πρότυπο (ή Πειραματικό) όλοι οι μαθητές εγ- γράφονται στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 3ο Γυμνάσιο

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 • 1ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης- 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης-6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

1α. Οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης πού διαμένουν στην περιοχή Χάλικα, Σουράδα, Βαρειά, Ακρωτήρι, Ταξιάρχες, Αγία Μαρίνα και περιοχή Χρυσομαλλούσας εγγράφονται στο 5ο Γε- νικό Λύκειο Μυτιλήνης.

1β. Οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολείων που διαμένουν μεταξύ Κερκύρας- Ναυμάχου Αποστό- λη, Βύρωνος Καραπαναγιώτη- Ε. Βοστάνη εγγράφονται στο 4ο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης.

. Οι υπόλοιποι εγγράφονται στο 2ο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης.

 

2.   3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 3ο Λύκειο Μυτιλήνης

 

3.   4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται στο 4ο Λύκειο Μυτιλήνης

 

4.   5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

4α. Οι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης που διαμένουν Βόρεια των οδών Χρυσομαλλούσης, Πρωτοπάτση, Γοργοποτάμου, Νεομάρτυρος Θεοδώρου, Ελευθερίου Βενιζέλου (συμπεριλαμβανο- μένων και των οδών αυτών) εγγράφονται στο 4ο Λύκειο Μυτιλήνης.

4β. Οι υπόλοιποι μαθητές εγγράφονται στο 5ο Λύκειο Μυτιλήνης.

 

 Παρατήρηση 1.

Ενόψει του χαρακτηρισμού των Πρότυπων ή/και Πειραματικών Γυμνασίων- Λυκείων και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενδέχεται να τροποποιηθεί εν μέρει η παρούσα απόφαση.

 

 Παρατήρηση 2.

Όσοι από τους αποφοίτους των Δημοτικών Σχολείων έχουν πρόταση φοίτησης στο ΕΝΕΕΓΥΛ Λέσ- βου, τα απολυτήριά τους θα αποστέλλονται στη αντίστοιχη Σχολική Μονάδα.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 • Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
 • Σχολικές Μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης Λέσβου (μέσω Δ.Π.Ε. Λέσβου)
 • Σχολικές Μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

 ΚΟΙΝ:

Περ/κή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΙΩΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANTHIA VELISSARIOU Ημερομηνία: 2020.06.09 11:16:24 EEST


Θερινή λειτουργία σχολείου

Ενημερώνουμε ότι το σχολείο είναι ανοικτό καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού κάθε Τετάρτη 09:00-12:00

StopbullyingΔώσε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό!

Έχεις τη δύναμη.

Ακολουθήστε μας!

facebook logo 0  youtube