ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου


Εν όψει του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2020-2021,ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν κατά το
σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου ότι πρέπει να
διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ