ΘΕΜΑ: Επαναλειτουργία Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολικού έτους 2019-2020
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 52488/ΓΔ4/07-05-2020 Υ.Α. (Β’ 1764) με θέμα:
«Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020», την με αρ. πρωτ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 Υ.Α. (Β’ 1739)
με θέμα: «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας τους» και την με αρ. πρωτ. 51958/ΓΔ4/07-05-2020 εγκύκλιο με θέμα: «Επαναλειτουργία των
σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης», τα μαθήματα του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα
συνεχιστούν
έως και την Παρασκευή 12-06-2020, με ευθύνη των Υ.Σ.Κ.Α.Ε., με αναδιαμόρφωση του
ωρολογίου προγράμματος όπου απαιτείται, χωρίς αλλαγή των ωρών διδασκαλίας του κάθε
εκπαιδευτικού σύμφωνα με τη σύμβασή του, και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Υπενθυμίζεται ότι ένα τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας συνεχίζει να υφίσταται εφόσον
έχει τον ελάχιστο αριθμό ενεργών μαθητών κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην με
αρ. πρωτ. 144869/Δ2/18-09-2019 Υ.Α. (Β’ 3588) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020».

 

Υπενθυμίζεται ότι για τη πόλη της Μυτιλήνης, το κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας είναι το 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, τηλ: 2251023484

ενισχ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου


Εν όψει του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2020-2021,ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν κατά το
σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου ότι πρέπει να
διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ανακοινώνεται το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα μαθήματα των τμημάτων γενικής παιδείας.

Το πρόγραμμα αφορά το διάστημα από 14/5/2020-12/6/20.

Επισημάνσεις:logo

 • Κάθε τμήμα έχει χωριστεί σε υποτμήματα όπως έχουν ενημερωθεί οι κηδεμόνες των μαθητών
 • Τα υποτμήματα "α" έρχονται στο σχολείο την 1η εβδομάδα Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή (πχ Α1α, Α2α κοκ). Τα υποτμήματα "β" έρχονται την 1η εβδομάδα Τρίτη-Πέμπτη (πχ Α1β, Α2β κοκ)
 • Την επόμενη εβδομάδα η προσέλευση γίνεται αντίστροφα
 • Οσα υποτμήματα δύναται να ενοποιηθούν στην πορεία, ενημερώνονται οι γονεις των μαθητών ηλεκτρονικά. Σε αυτή τη περίπτωση οι μαθητές παρακολουθούν καθημερινά τα μαθήματα.
 • Οι ώρες διδασκαλίας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα διαλείμματα.
 • Το eclass.sch.gr (η-ταξη) θα ενημερώνεται με υλικό για τους απόντες μαθητές
 • Αν ο μαθητής νιώθει αδιαθεσία, ειναι προτιμότερο να παραμένει σπίτι
 • Ωρα προσέλευσης 8:00 όπως πάντα.
 • Το κυλικείο δεν θα λειτουργεί λόγω των μέτρων
 • Οι γονείς παρακαλούνται να ενημερώσουν τους μαθητές για τις ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν σχετικά με την πανδημία και την προσέλευσή τους στο σχολείο. Οι μάσκες δεν είναι υποχρεωτικές.

Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ. Προσοχή! Το ίδιο πρόγραμμα ισχύει και για τα δύο υποτμήματα (πχ το Α1α και Α1β έχουν το ίδιο πρόγραμμα με τίτλο Α1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Από την διεύθυνση του σχολείου

 

 

 stopcoronavirus

 


Τελευταία άρθρα:

 


 

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες προαγωγής  και  απόλυσης των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019- 2020.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

 

Μεταξύ άλλων η υπουργική απόφασηαναφέρει:

Άρθρο 1
Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020

Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών/τριών

1.α Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο του επόμενου σχολικού έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

 

...................................

 

Β. Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

1.Στα μαθήματα και των τριών Ομάδων (Ομάδα Α’, Β ́, Γ ́) του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

2.Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β’ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.

 

 

...........................................

...

Παρακαλούνται όσοι γονείς-κηδεμόνες δεν επιθυμούν την προσέλευση των παιδιών τους όταν ανοίξουν ξανά τα σχολεία, να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση που βρίσκεται εδώ:
Την δήλωση θα πρέπει να εκτυπώσουν, συμπληρώσουν, υπογράψουν και αποστείλουν πίσω, ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στο σχολείο οι κηδεμόνες του παιδιού.
 
Ενημερώνουμε ότι ισχύει:
 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

 

A. Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ ́ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α ́ και Β ́ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε- χομένου (ΦΕΚ Α ́ 64) και την υπ ́αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/ οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β ́928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

B. Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

 
 
Από την διεύθυνση του σχολείου

Translate this webpage!

elbgdanlenfifrdehugaitlvltnoplptrosressv

Τελευταία ενημέρωση δικτυακού τόπου:

 • Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, 11:35:53.