• Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 7/2/2020, 12:30μμ θα επιδίδονται οι έλεγχοι Α' τετραμήνου, αποκλειστικά στους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών.
  • Σημειώνεται ότι κατά την επίδοσή τους οι γονείς κηδεμόνες, θα κληθούν να επικαιροποιήσουν το email επικοινωνίας με το σχολείο, ενώ όσοι δεν έχουν δηλώσει email, να το δηλώσουν.
  • Επισημαίνεται ότι το σχολείο χρησιμοποιεί το email συχνά για την επικοινωνία με τους γονείς - κηδεμόνες καθ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους.

Από την Δνση του σχολείου