Το τρίτο γυμνάσιο Μυτιλήνης έγινε ο φορέας υποδοχής για δύο εκπαιδευτικούς από τη Φιλανδία. Οι δύο εκπαιδευτικοί ο ένας καλλιτεχνικών και ο δεύτερος ιστορίας από το φινλανδικό σχολείο Pohjankartanon koulu, επισκέφτηκαν το σχολείο μας την εβδομάδα 17 με 22 Οκτωβρίου 2022 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος erasmus plus και της δρασης job shadowing που είναι ενταγμένη σε αυτό.

Οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του σχολείου μας, ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του και το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, και παρακολούθησαν διδασκαλίες σε μαθήματα ποικίλων ειδικοτήτων στο σχολείο μας. 

Επίσης συμμετείχαν και στην προγραμματισμένη σχολική εκδρομή στην Αγιάσο.