Προς τους γονείς και μαθητές της ομάδας ERASMUS+ του σχολείου μας

Την Δευτέρα 10/2/2020 στις 5:00μμ, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος Erasmus+ καθώς και για τις δράσεις των μαθητών μέχρι τώρα.

Η παιδαγωγική ομάδα του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης