Οι μαθητές μας ετοίμασαν ποστερς οι οποίες απεικονίζουν την διαφορετικότητα των 5 χωρών στις οποίες ανοίκουν τα σχολεία-εταίροι του προγραμματος ERASMUS+ "CSI"!

Δειτε τις εδώ!