Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ομάδας μαθητών για την εθνική διαφορετικότητα, οι οποίες προβλέπονταν στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ του σχολείου. Όσον αφορά τη διαφορετικότητα μεταξύ των πέντε χωρών του έργου, οι μαθητές εξέτασαν και παρουσίασαν στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: έθιμα, αρχιτεκτονική, παραδοσιακά φαγητά καθώς και λαογραφικές φορεσιές κάθε χώρας.

countries

Στην ομάδα συμμετείχαν οι μαθητές Β. Κομβούτης, Α. Γκουρντίδης και Κ.Χαχάλιου, οι οποίοι καθοδηγήθηκαν από την καθηγήτρια Ε. Καβαλίκα. Οι εργασίες είναι διαθέσιμες από τους παρακάτω συνδέσμους: