Μετά από ψηφοφορία σε κάθε χώρα, έγινε η επιλογή του επίσημου λογότυπου για το πρόγραμμα Erasmus+ Cultural and Social Integration (CSI).

Το επίσημο λογότυπο, που φαίνεται παρακάτω, θα χρησιμοποιηθεί στο εξής σε όλα τα έγγραφα αλλά και στις δράσεις του προγράμματος.

csi official logo