Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ απάντησαν στο ερωτηματολόγιο εισόδου, στο οποίο εξέφρασαν τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα. Παρακάτω παρατίθενται τα συγκεντρωτικά του ερωτηματολογίου:

1

2

3